067/205-001 Administrator 
020/482-534 
kzk@komisijazakoncesije.me

O NAMA

Komisija za koncesije Vlade Crne Gore je samostalna i nezavisna institucija, osnovana u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Komisija ima predsjednika i osam članova koje imenuje Vlada Crne Gore.

          

Komisija za koncesije, u okviru svojih nadležnosti:

 

 1. rješava po prigovorima učesnika u postupku davanja koncesija koji se odnose na vrednovanje i rang listu ponuđača i donosi odluke po njima;
 2. vodi registar ugovora o koncesijama;
 3. odobrava sprovođenje postupka produženja roka davanja koncesije ili proširenja prostora za obavljanje koncesione djelatnosti, kao i odobrava sprovođenje postupka davanja koncesije pratećih mineralnih sirovina na odobrenom eksploatacionom polju, bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja iz člana 20 stav 2 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona;
 4. donosi poslovnik o radu;
 5. vrši i druge poslove utvrđene ovim zakonom.

SASTAV KOMISIJE

Predsjednik Komisije za koncesije, po ovlašćenju Vlade Crne Gore

 • Zdravko Vuksanović, dipl. pravnik, na predlog Ministarstva ekonomije

Članovi:

 • Vesna Vujačić, dipl.ing.geologije, na predlog Ministarstva ekonomije
 • dr Milutin Korać, na predlog Skupštine Crne Gore;
 • Goran Dašić, dipl. ecc, na predlog Skupštine Crne Gore;
 • Ernesa Kardović,dipl. ecc, na predlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva
 • Zoran Vulević, spec. ekonomskih nauka, na predlog Montenegro Biznis Alijanse
 • Miomir Vujačić, dipl. pravnik, na predlog Zajednice opština Crne Gore
 • Jovica Petričević, dipl. pravnik, na predlog Ministarstva finansija
 • Milena Jovetić, magistar ekonomskih nauka, na predlog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.