067/205-001 Administrator 
020/482-534 
kzk@komisijazakoncesije.me

O NAMA

Komisija za koncesije Vlade Crne Gore je samostalna i nezavisna institucija, osnovana u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Komisija ima predsjednika i osam članova koje imenuje Vlada Crne Gore.

          

Komisija za koncesije, u okviru svojih nadležnosti:

 

 1. rješava po prigovorima učesnika u postupku davanja koncesija koji se odnose na vrednovanje i rang listu ponuđača i donosi odluke po njima;
 2. vodi registar ugovora o koncesijama;
 3. odobrava sprovođenje postupka produženja roka davanja koncesije ili proširenja prostora za obavljanje koncesione djelatnosti, kao i odobrava sprovođenje postupka davanja koncesije pratećih mineralnih sirovina na odobrenom eksploatacionom polju, bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja iz člana 20 stav 2 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona;
 4. donosi poslovnik o radu;
 5. vrši i druge poslove utvrđene ovim zakonom.

SASTAV KOMISIJE

Predsjednik Komisije za koncesije, po ovlašćenju Vlade Crne Gore

 • Miodrag Rašović, mr ekonomskih nauka, na predlog Ministarstva kapitalnih investicija

Članovi:

 • Lazar Miljanić, na predlog Ministarstva kapitalnih investicija;
 • Snežana Pavićević, na predlog Ministarstva finansija i socijalnog staranja;
 • Goran Dašić, na predlog Skupštine Crne Gore;
 • Lazar Vukčević,  na predlog Skupštine Crne Gore;
 • Dragana Đukić, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
 • Dragana Jović, na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja;
 • Miljan Šestović, na predlog Privredne komore.